Rana intervencija u djetinjstvu – što je i kome je namijenjena?

Kako prepoznati simptome koji upućuju na poteškoće u dječjem razvoju? Što ako ne ide sve po planu; kome se obratiti za pomoć i koji su prvi koraci?

 Pojam rane intervencije u djetinjstvu kod nas je još uvijek relativno nov. Mnogi su možda čuli, ali ne znaju na što se točno odnosi i kojoj skupini djece je rana intervencija potrebna. Mnogo je literature, članaka i iskustava drugih roditelja dostupno na internetu, no što napraviti i kako prepoznati kad nešto ipak nije u redu?
Ukoliko su roditelji zabrinuti zbog razvoja svojeg djeteta ili su primijetili neobična ponašanja, stručnjaci iz područja rane intervencije pomoći će im te ih usmjeriti u pravom smjeru.

Što je rana intervencija? 

Rana intervencija može se definirati kao skup usluga kojima je cilj podrška i pomoć djeci s razvojnim odstupanjima, ali i edukacija i jačanje cijelih obitelji. Namijenjena je djeci od rođenja pa do treće, a najduže do sedme godine života.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci rane dobi s teškoćama u razvoju, razvojnim rizicima ili kašnjenjima. Ona obuhvaća i stručnu i savjetodavnu pomoć i potporu obiteljima te individualizirane terapijske usluge za djecu.

 Djeca koja je potrebna podrška su:

  • djeca rođena s nekim medicinskim stanjem ili oštećenjem za koje se zna da će utjecati na razvoj
  • djeca kod koje postoji rizik za odstupanjem (npr.prijevremeno rođena djeca).
  • svako dijete koje ima određene izazove ili poteškoće

“Najvažnije razdoblje u životu nije ono provedeno na fakultetu, nego ono najranije- od rođenja do šeste godine života.” Maria Montessori

Gdje se odvija rana intervencija i tko je provodi? 

Ukoliko se radi o djetetu do godine dana procjena se najčešće obavlja kod kuće. To je prirodna okolina djeteta u kojoj se i dijete, ali i roditelji osjećaju opušteno. Također, prva će se procjena vjerojatno obrađivati kroz više susreta, trajanja od 45 minuta do sat vremena.
Kod starije djece, terapijski postupci i intervencija se najčešće obavljaju u stručnim kabinetima.
Procjenu obavlja stručni tim u koju je uključeno više stručnjaka od kojih su neki: logoped, radni terapeut, fizioterapeut, psiholog, edukacijski rehabilitator…

“Usluga rane intervencije se pruža djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće.” Zakon o socijalnoj skrbi

Većina roditelja reći će kako procjena izgleda baš poput igre. I zaista, kroz igru stručnjaci dobiju odgovor na mnoga pitanja o djetetu i njegovim potrebama, jakim stranama, ali i izazovima s kojima se susreće.

Što se postiže ranom intervencijom? 

Osim uspjeha u njihovu cjelokupnom funkcioniranju, rana intervencija pogotovo se usmjerava na poticanje vještina u sljedećim područjima:

  • Grube i fine motorike (puzanje, hodanje, hvatanje predmeta…)
  • Kognitivne vještine (rješavanje problema, pamćenje, učenje)
  • Komunikacijske vještine (pričanje, slušanje, razumijevanje)
  • Aktivnosti brige o sebi (hranjenje, oblačenje)
  • Socijalne i emocionalne vještine (igra, interakcija s drugima)

Uloga obitelji u ranoj intervenciji 

Rana intervencija u svojem središtu ima upravo obitelj te se roditelje promatra kao ravnopravne članove tima koji radi za dobrobit djeteta. Koliko je važna aktivnost stručnog tima, toliko je važno da obitelj jednako pristupa i surađuje. Neke od metoda koje mogu to omogućiti su: zajednička igra, praćenje sadržaja i kreiranje rutina i navika. Važno je kreirati sadržaj i aktivnosti u skladu s preporukom stručnog kadra i tako sudjelovati u programu.

Odabir programa koji će odgovarati vašem djetetu 

Ono što je odgovaralo jednom djetetu, možda neće odgovarati drugomu – ne postoji univerzalni plan rane intervencije. Različiti terapeuti možda će imati drugačije, čak i oprečne, ideje o tome što vašem djetetu treba.
Najvažnija je stvar fokusirati se na jake strane djeteta, ali i na ono što vi kao obitelj želite postići.

 

Dobar terapeut će saslušati vaše potrebe, uvažiti će vaše mišljenje i odgovoriti na pitanja na koja zna odgovor. On će vam također jasno i na razumljiv način objasniti postupke koje provodi s djetetom.

Zaključak 

Jedinstvena adresa na kojoj bi roditelji mogli dobiti odgovore na sva pitanja, nažalost ne postoji. U moru informacija koje su nam danas dostupne preko raznih kanala, nerijetko se dogodi da su roditelji obasuti informacijama i preporukama sa svih strana te je zaista teško razaznati što je djetetu potrebno i koji će pristup i terapija imati najviše koristi. Nakon što se posumnja u to da dijete ima poteškoće, roditelji bi se trebali savjetovati s pedijatrom koji će ih uputiti na daljnju obradu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)